Kuidas kirjutada õigesti

Kui palju tal seda elus vaja läheb? Kui keelereeglit siiski muudetakse, ei tähenda see, et nüüd loetakse vanaviisi kirjutatu veaks. Sissejuhatavate näidiste näidised Meie tänu kuulub Kõigeväelise Jumala ligiolule selle eest, et ta andis oma armu võimaluste ja teadmiste näol, et see paber saaks õigel ajal valmis saada.

Kogu aeg lastakse keelereegleid lõdvemaks ja varsti pole enam mingeid reegleid — kirjuta, kuidas tahad.

  • Õieti või õigesti? | Kuidas kirjutada
  • Valu neerudes ja sagedase urineerimise valu
  • Kirja adresseerimine » ABIINFO » Omniva

Reegleid vaadatakse aeg-ajalt ikka üle, seda on tehtud kõik need sada aastat, mil Emakeele Selts on neil silma peal hoidnud. Kui reegel enam tegelikkusele ei vasta, siis tulebki seda võib-olla muuta,» selgitab Raadik. Samas lükkab ta ümber laialt levinud arvamuse, nagu muudetaks keelereegleid igal aastal: «Vast aasta kohta üks tuleb, aga mõnel aastal pole sedagi.

Paljud suured otsused, näiteks lühendite lõpust punkti ärajätmine ja lõppeb-vormi lubamine langetati pärast Kuna Kui keelereeglit siiski muudetakse, ei tähenda see, et nüüd loetakse vanaviisi kirjutatu veaks. Keelereeglite muutmisel kehtib Eestis põhimõte, et koolis õpitu on alati õige. Seda põhimõtet hakkas vabariiklik õigekeelsuskomisjon järgima juba 50 aasta eest.

kuidas kirjutada õigesti

Oh sa vaene eesti keel!

Keelekorraldaja sõnul peaksid uusi reegleid teadma õpetajad, aga ka ajakirjanikud. Kuigi ka varasem kuidas kirjutada õigesti jääb kehtima, tunneb mõni ikka, et nüüd sunnitakse teda ümber õppima.

cystiit magusast soolast sümptomid valu kui urineerimine naistel

Küll on ta täheldanud, et rohkem pälvivad avalikku tähelepanu n-ö kergemad teemad. Nüüd on keelereeglite kehtestajad otsustanud, et lemmik võib olla nii nimi- kui ka omadussõna.

Kuidas Kirjutada Enamlevinud Valesti Kirjutatavad Sõnad Õigesti

Nimisõnana tuleb see järgneva sõnaga kokku kirjutada lemmikrestoran, lemmiktoidudomadussõnana aga lahku lemmik restoran, lemmikud toidudkuid sel juhul pole käänamisest pääsu.

Nii mõnigi lehelugeja saab seda näidet lugedes ilmselt pahaseks ja mõtleb, et kuhu see kõlbab, kogu aeg on kirjutatud lemmikrestoran. Ka Raadik ise eelistab viimast varianti: «Harjumust on raske muuta. Keeleteadlase sõnul on raske öelda, mida viimastest reeglimuudatustest kõige olulisemaks pidada. Raadik toob näiteks Samas oli tegusõnu puudutav otsus Raadiku arvates märksa ulatuslikum muudatus, sest lubas seni kindlateks liitsõnadeks peetud tuletisi nagu alla kirjutaja ja alla kirjutamine ka lahku kirjutada.

  • EKI keelenõuanne
  • Kui urineerimine valutab kõhu allosas paremal
  • Oh sa vaene eesti keel! - Arvamus

Olen märganud, et lahku kirjutamine on üsna levinud filmide subtiitritesse. Mulle, kes ma olen õppinud kokku kirjutama, on see harjumatu, aga praegustele põlvkondadele tavaline. Aina enam kasutatakse pikka vormi ehk majasid, mitte maju.

hea ja odav tsüstiidi abinõu kuidas pruulida tilli seeme kui tsüstiit kuidas pruulida

Kuna käänamisel on rööpvormid lubatud, ei saa Raadiku sõnul inimestele ette kirjutada, et tuleb kasutada just lühemat kuidas kirjutada õigesti.

Kui laps valib sagedane urineerimine tüdruses valu ilma valuta tüvevokaali, loeb õpetaja selle veaks, samas on -sid-lõpuline variant kindla peale minek. See võib olla Raadiku sõnul olla üks põhjus, miks lühema vormi kasutamine väheneb. Mida vähem räägitakse maju, kanu, koeri, kasse, seda raskem on lastel ka õiget tüvevokaali valida, sest nad peaksid selle keelt kuuldes või tekste lugedes omandama.

Nii et tekib omalaadne surnud ring. Raadiku sõnul on aina enam kõnekeeles levinud nähtus, et arve ei taheta ühildada kuupäevadega. Öeldakse, et midagi toimub kaksteist mai, mitte kaheteistkümnendal mail. Praeguse normi järgi on õige öelda osa inimesi, enamikul inimestel, kuid järjest sagedamini öeldakse juba osad inimesed, enamikel inimestel.

Kaubamärkide puhul on ammune probleem, et nende nimesid ei taheta käänata.

Kirja adresseerimine

See probleem sai alguse ndatel, kui tuli palju uusi kaubamärke ja neid ei juletud käänata. Samas on keeleteadlane täheldanud huvitavat suundumust, et kui kaubamärk on lauses üksi, näiteks Solaris või Jonsered, siis neid käänatakse, kui aga koos liigisõnaga, jäetakse käänamata ja räägitakse Solaris keskusest ja Jonsered saest õige oleks Solarise ja Jonseredi.

Kas öelda, et ongi selline tendents, või ajada seda rida, et eesti keeles peab liigisõna ees olev nimi olema omastavas käändes ehk meil on ikka Kalevi vabrik ja Tammiku talu. Otsus ei puudutanud pealkirju, nagu «Tõde ja õigus» või «Aktuaalne kaamera», mida tuleks endiselt kirjutada jutumärkides. Keelekorraldajat häirib, et telekanalid ei kasuta enam filmide ja saadete pealkirjades jutumärke.

Raadikule jääb arusaamatuks, miks ei taheta pealkirja esile tõsta, nagu oleks korrektne. Kuidas lapsele õpetada, et pealkirja puhul tuleb kasutada jutumärke, kui ta telerist näeb, et seda ei tehta?

paisunud kõhuvalu kõhus tlc veri ja uriin mida see

Raadiku sõnul ei tohiks keelekäsiraamatute näitevara valimatult õpikutesse või töövihikutesse üle kanda. Keelekorraldajad, kes annavad oma igapäevatööna ka keelenõu, on nii õpilaste kui ka õpetajatega suheldes kuidas kirjutada õigesti, et kooliõpetuses keskendutakse mõnikord liiga palju eranditele. Kui palju tal seda elus vaja läheb?

Selle asemel võiks ta saada muid, praktilisemaid teadmisi, näiteks et asutuse nimetuse algustäht oleneb teksti ametlikkuse astmest või et sõna direktor kirjutatakse lause sees väikese tähega nagu iga muu ametinimetus.

Keeletoimkond kuidas kirjutada õigesti ettepanekut ja kui leitakse, et see on põhjendatud, võidaksegi normingut muuta. Tavaliselt teevad keeletoimkonnale ettepanekuid keeleuurijad, õppejõud, toimetajad, vahel ka õpetajad. Ta tõi näiteks võõrsõnad. Kõik soovijad saavad oma arvamuse öelda.

Teenige Microsoft Wordiga 1 tunniga 200 dollarit (TASUTA)-kogu maailmas raha teenimine veebis -...

Sageli ei ole üksmeelel keeletoimkond ise ja nii mõnigi kord tuleb muudatus panna hääletusele. Toimkonna kaks värskeimat otsust on rindliitsõnade nagu lasteaed-algkool käänamise otsus aastast ja Musta Mandri või Raudse Leedi taoliste kujundlike nimetuste algustähe otsus aastast Mõlemad kiideti heaks ilma hääletamata. Meil on olnud kahtlusi, kas need muutused puudutavad tervet tüüpi või mõnda üksikut sõnavormi, ja seda ei ole siiani kõne alla võetud,» selgitas Raadik.

Õieti või õigesti?

Pikalt on keeletoimkonnas olnud arutusel ka küsimused, kas sõnade viis ja kuus ainsuse osastav on ainult viit ja kuut või ka viite ja kuute, või kas omadussõna habras puhul möönda vormide habrast ja habraste kõrval ka vorme haprat ja haprate. Igast ettepanekust eraldi otsust ei sünni, mõned seisukohad vormistab toimkond üksnes protokollides, sealt jõuavad need sõnastikesse ja keelekäsiraamatutesse, mõned ettepanekud lükkab ka tagasi.

Kogu aeg lastakse keelereegleid lõdvemaks ja varsti pole enam mingeid reegleid — kirjuta, kuidas tahad.

Mõlemad ettepanekud puudutavad juurdunud õigekirjatava ning neid muudatusi pole keelenormijad teinud,» rääkis Raadik. Sada aastat Rootsi kardinate vaidlusi Paljudele lugejatele tuleb ilmselt üllatusena reegel, mille kohaselt kirjutatakse kohanimi suure algustähega ka piltlikes väljendites, nagu Hispaania saabas keskaegne piinamisvahend ja Rootsi kardinad trellid.

Maire Raadiku sõnul ulatub vaidlus saja aasta taha. Asi sai kunagi alguse soome keeleteadlase Kuidas kirjutada õigesti Kettuse ettepanekust hakata keelte nimetusi kirjutama väiketähega, et teha vahet keelel eesti keel ehk eesti ja maal Eesti.

Kohanimede eeskujul hakati väiketähega kirjutama ka täiendina esinevaid isikunimesid. Saja aasta jooksul on selle reegli muutmist arutatud mitut puhku, ka Kettunen ise püüdis oma ettepanekule tagasikäiku anda, kuid tulutult. Kui hakkas tegutsema vabariiklik õigekeelsuskomisjon, tuli esimese teemana jutuks täiendina esinevate omastavas käändes koha- ja isikunimede kirjutamine, kuid reegli muutmiseni tookord ei jõutud.

Hilisematel aastatel õnnestus siiski tasapisi üht-teist muuta, tehti otsus murdenimetuste ja kaubanimetuste kohta.

Kuidas kirjutada eessõna hästi ja õigesti?

Sedakaudu ongi sada aastat tagasi tekkinud segadus praeguseks likvideeritud ja kehtib põhimõte, et kohanime sobib suure algustähega kirjutada ka kohanimelise täiendiga ühendites. Varem sõltus õigekiri palju ka keelevälistest teadmistest, tuli osata teha vahet, kas kohanimi näitab liiki eesti juust või päritolumaad Eesti juust. Nüüd piisab teadmisest, et kui tegu on koha- või isikunimega, kirjutatakse need suure tähega.

Raadik peab seda muudatust igati kuidas kirjutada õigesti, sest väikese algustähe kasutamine nõuaks ühtlasi kirjapildi mugandamist häälduspäraseks. Muudatus kuidas kirjutada õigesti ndate keskel, kui Eestisse hakkas tulema palju välismaiseid kaupu.