Valusalt kirjutada pärast torke.

Distantsõppe ajaks tehtud online-tunni reeglid viime kodukorda sisse. Kas on tõenäoline, et rase?

Jälle Ei pruugi olla rase, võib olla ka tsüklihäire. Samuti võid olla peast rase - seda juhtub, kui väga last soovitakse, võimendad iga väiksemagi asja üle. Teadaolevalt saab levitada viirus end neljal viisil Piisknakkusena Fekaalaine vahendusel Aerosoolina Eelnevate kogemuste põhjal oletatakse, et viirus levib eeskätt piisknakkusena.

Uuringutes pole seda veel põhjapanevalt näidatud ja ühte levikuviisi ei saa teisele eelistada. Rakkude nakatamiseks peavad aevastamisel või köhatamisel vallandunud piisad maanduma esmalt teise inimese limaskestadele, näiteks ninna, suhu või silmadele.

Märtsi keskpaigas ilmunud töö näitas üheselt, et viirus püsib nakatamisvõimeline vähem kui viie mikromeetris läbimõõduga tilkades vähemalt kolm tundi. Teisisõnu saab levida viirus aerosoolina, kuid taolised nakatumisjuhud jäävad tõenäoliselt harvaks.

probleemid tsüstiidi ravis milline ravim on tsüstiidi parem

Aerosoolide suuruse tõttu mahub vähem viirusosakesi. Tarvis oleks halvasti ventileeritud ruumi. Nakatamisvõimeliste osakeste arv vähenes kolme tunni jooksul veidi enam kui kuus korda. Poole võrra vähenes nende hulk veidi enam kui tunniga. Näitajad on võrreldavad SARS-iga. Tasub välja tuua, et teadlased kasutasid aerosoolide tekitamiseks nebulisaatorit ehk katsetingimused olid vägagi tehislikud. Päris maailmas kogutud proovidega pole suudetud rakke edukalt nakatada, kuigi pindadel leidus viiruse RNA-d.

Sama uuringu põhjal oli uue koroonaviiruse poolestusaeg roostevabal terasel ja plastpindadel vastavalt 5,6 ja 6,8 tundi. Teraspindadel nähti viirust ka kolm päeva hiljem.

Helistamine

Papil ja vaskpindadel ei leitud elujõulistest viirusosakestest jälgi vastavalt 24 ja nelja tunni pärast. MERS-i, SARS-i ja mitmete teiste koroonaviiruste kohta kogutud andmeid analüüsinud teadlased on järeldanud 22 uuringu põhjalet uus viirus võib püsida kõvadel pindadel nakatamisvõimelisena ideaaltingimustel kuni üheksa päeva.

Elulähedasematel tingimustel kuni 72 tundi, kuid perioodi võib pikendada madal õhutemperatuur ja õhuniiskus. Pindade puhastamiseks piisab tavalistest tavalistest pesuvahenditest. Hiinast saabunud postipaki vahendusel uude koroonaviirusega nakatumine on siiski üliväike. Haiguse leviku seisukohalt pole see oluline vektor. Uriini ja vere vahendusel viirus teadaolevalt ei levi.

Teadaolevalt on viirus inimestelt inimesele kandunud ka väliste sümptomite puudumisel. Vähemalt praegu pidurdab viiruse levikut tõsisemate ülemiste hingamisteede nakkuse sümptomite, näiteks aevastuste puudumine. Hiinas seni nakatunud inimestest olid enam kui tuhat tervishoiutöötajad. Neist enamik said haiguse kodustelt või enne sobivate kaitsemeetmete rakendamist. Kuidas nakatumist ja haiguse levitamist vältida? Sarnaselt hooajalistele haigustele tõuseb kasu sagedasest ja põhjalikust kätepesust seebiga.

Selleks võiks kuluda vähemalt 20—40 sekundit. Kui seepi pole, tuleks kasutada desinfitseerivaid valusalt kirjutada pärast torke, kuid nende puhul tuleb veel hoolikamalt kontrollida, et käed saavad sellega kaetud täies ulatuses. Tavaline näomask takistab suuremate piiskade limaskestadeni jõudmist, kuid võib lasta läbi väiksemaid osakesi.

Näomaski kandes võivad jääda maski ja naha vahele praod. Ühtlasi suudavad nakatada mõned viirused inimesi silma limaskestade kaudu. Seetõttu aitab vältida mask eeskätt teiste nakatamist.

Nakatunutega kokku puutuvad meditsiinitöötajad kannavad N95 tüüpi respiraatoreid, millel on spetsiaalsed õhufiltrid. Väliste haigustunnustega, näiteks köha või aevastavate inimestest tuleks seista vähemalt kahe meetri kaugusel. Kuna praegu levivad ka teised külmetushaigused, siis kõiki tuttavaid pole soovitatav kallistada.

Soovituste lühikokkuvõte.

Tromboosiühingu e-mail

Riskide valusalt kirjutada pärast torke peaks vältima toore liha, piima ja teiste loomsete toodete toorena söömist. Teiste nakatamise vältimiseks peaks katma köhides või aevastades nina ja suu taskurätiga. Mina tahtsin sundida inimesi mõistma, et on keegi, kes Põhjas mäletamisega tegeleb. Põhjas on igikelts, nii et laagris surnute laibad on siiani selles külmas alles, need ei lagune. Nad ei oleks nagu korralikult surnud, surm eeldab füüsilist hävimist, ja sealt algab mälu.

Aga meil Venemaal pole ei mälu ega kõdunemist Kirjanik Sergei Lebedev. Venemaal ei kirjutata selliseid raamatuid. Ma ei usu, et ajaloost rääkimine oleks väga ohtlik, ütleme, et oht on mõõdukas. Kodanikuaktivismiga riskivad inimesed palju rohkem. Praegu on olukord vastupidine. Päris ajalugu on kõrvale lükatud ja inimesed ostavad prahti, mis räägib Stalini võidust Teises maailmasõjas. Suurim probleem ei ole oht, vaid inimeste ükskõiksus Gulagi, ajaloo, terrori vastu. Mina tahtsin leida uut valusalt kirjutada pärast torke, milles sellest rääkida.

Seal oli Stalinist lõputult artikleid, mis nõudsid nõukogude mentaliteedile kohaselt, et inimesed ennast muudaksid. Nüüd on perestroika, minge sellega kaasa! Nõuti, et rahvas vahetaks ühe päevaga pooli, aga see on psühholoogilises mõttes vale. Vene inimesele on väga keeruline tema rahva minevikku selgeks teha ja lihtsalt lajatamine ei toimi. Tuleb tegeleda laiema teraapiaga ja juhendada lugejat ilma moraalsete nõudmisteta.

Palju on üritatud rääkida nõukogude minevikust, kasutades nõukogude kantseliiti, kuid siin tekib suur vasturääkivus.

Kantseliit on antianalüütiline, nii et mina tahtsin kirjutada nagu Marcel Proust, nagu läänes kirjutatakse. Täpselt, aga poeetiliselt, et minna sügavamale, et jõuda lähemale. Minu kasuvanaisa põlvkond lihtsalt kadus. NKVD ohvitserid, kõrged sõjaväelased ja poliitikud lihtsalt kadusid pärast teenistusaja lõppu avalikust teadvusest. Nende inimeste kujutamiseks puudub taustsüsteem, sest kirjanduses, kinos, kunstis on nad ilma nägudeta.

kastmine verega naistel ja kõhuvalu võib olla tsüstiit kell 13

Ma tahtsin need inimesed tagasi tuua, neile näo ja isiksuse anda. Tuua nad pelgupaikadest välja ja rääkida, millised nad olid, kuidas nad käitusid, need mõrvarid. Sain pärast palju kirju, kus lugejad ütlesid, et ainult tänu «Unustuse piirile» suutsid nad mõista oma vanu sugulasi, kelle varju nad lapsena tundsid.

Kas «Unustuse piiri» ajalookäsitlus ei vihastanud venelasi? Eestis oleme harjunud venelastega ajaloo teemal mitte vaidlema. Kui raamat alguses ilmus, ootasin ma suurt pommi, see oli provokatsioon. Hästi keeruline on meil praegu üht kindlat viga üles leida," ütles ta. Varasemalt oleme kirjutanudet uue ID-kaardi tulek keeras püsikliendisüsteemid pea peale ning mitmel pool pole olnud võimalik uut kaarti normaalselt kasutada. Meil on nendega koosolekud ja ka neid tuleb toestada, et me ei unustaks ära, et kooliperes valusalt kirjutada pärast torke peale õpetajate veel teisigi.

Murekortsu toob kõige rohkem vanemate arusaamine, esmalt tuli kõige rohkem just neile vastuseid anda. Aga nädalatega on läinud järjest paremaks ja olen endiselt veendunud, et distantsõpe ei saa toimida nii, et õpetaja saadab lihtsalt ülesanded ja vanem aitab lahendada.

  1. Hiina haiguste kontrolli- ja tõrjekeskuse 44 nakatunut haaranud analüüsi põhjal polnud väliseid sümptomeid 1,2 protsendil haigestunutest.
  2. ikkagi need raseduse tunnused!?
  3. KKK: mida peaks teadma koroonaviirustest? | Tervis | ERR

Rollid peavad jääma ka distantsõppes üldjoontes paika. Alo Savi: Suurem osa Eesti õpetajaid tunnebki vastutust, aga ka lapsevanem võiks võtta seisukoha, et tema ei vastuta kõige eest. Praegu on paljud vanemad võtnud seisukoha, et lapse viied on tema töö ja teene ja et tema peabki õpetama.

Infovoldikud patsiendile

Ei pea! Valu sissehingamisel vasakule allosas kõhu peab õppima ja õpetaja peab õpetama ning vanem sekkuma siis, kui õpetaja on öelnud, et lapsel on midagi tegemata. Seni ei pea vanem piitsaga kodus lapse järel käima, et ei ole piisavalt hästi tehtud, tee uuesti.

Urmo Uiboleht: Olen pidanud vanematele meelde tuletama, et üsna suur hulk õpetajaid on valusalt kirjutada pärast torke praegu vanema rollis ja peavad oma last toetama. Tuleb olla üksteise suhtes toetav, hooliv, siis on võimalik edasi liikuda. Inge Kalle,Vastse-Kuuste kooli direktor: Meie õpetajad on arvamusel, et distantsõpet saab tulevikus kindlasti kasutada. Näiteks kui õpetajad on koolitusel, õpetajad või õpilased haiguse tõttu või mõnel muul põhjusel koolist eemal.

Samuti annab see võimaluse asendustundidele alternatiivi pakkuda. Eriti siis, kui põhiõpetaja peab nagunii oma tunnid ise ette valmistama ja hiljem tööd parandama. Kindlasti pakub distantsõpe võimalusi õpilastele, kes mingil põhjusel ei suuda õppida koolimajas, tunniplaani järgi. Videosilla kaudu saaks teha järeleaitamistunde või arenguvestlusi kõigile sobival ajal ja kohas.

Ja oleks väga tore, kui Eestis tekiks ühine e-haridusplatvorm, mille kaudu pääseks ligi kõikide õppeainete materjalidele. Kindlasti on distantsõpe edaspidi tulemuslikum, kui olid meie varasemad e-õppe päevad. Õpilaste iseseisva töö oskused samuti. Seega pole halba ilma heata! Anne Endjärv, Kohtla-Järve Järve kooli direktor: Oleme avastanud distantsõppes palju head ja soovime sügiseks muudatusi õppetöös. Oleme teinud õpetajatega järjepidevalt 3,5 aastat digilõimingutunde ja e-õppe päevi.

Üksikust kolmest päevast saab nädal. E-õppe päevi kasutame õpetajate koolitamiseks. Tavaliseks on saanud laiendatud juhtkonna, õpilasesinduse, töörühmade, õppenõukogu veebikoosolekud, samuti kiired küsimuste-vastuste kogunemised lapsevanematele.

Plaanime jätkata Koolipäev võiks alata kell 8. Distantsõppe ajaks tehtud online-tunni reeglid viime kodukorda sisse. Meie digipädevuse mudel on muutunud kopsakamaks. Alates on meil eesti keele, loodusõpetuse ja keemiatundides kaks õpetajat aineõpetaja ja haridustehnoloog. Nende ainete ring laieneb. Oleme näinud head meeskonnatööd, tagurpidi klassiruumi, kaaslasi õpetavaid õpilasi, vahvaid projektülesandeid. Ka veebikoolitused on tulnud, et jääda. Tohutu aja kokkuhoid sõidu arvelt! Hetkel tarvitan Marevani 7,5 mg ja perearsti määratud Atorvastatini kolesterooli alandamiseks mis ootamatult kõrgeks läks.

Aeg-ajalt on mul tunne nagu hakkaks pea ringi käima mõnikord kõrvus kumiseb, pulss tõusebvõib tekkida ka kerge paanika, et hingamisraskused korduvad. Kas sellised peapööritused on normaalsed või mida nendega ette võtta saaks?

Selle haiguse puhul sõltub patsiendi enesetunne palju sellest, kui ulatuslik haigus oli, s. Tavaliselt küll korraliku Marevan ravi foonil kui INR on vahemikus kaebused taanduvad suhteliselt kiiresti. Teil peaks ka nagu olema pigem nii, et vaevused taanduvad. Muidugi võib olla, et kaebusi võimendabki kerge paanikahäire, sest haigus iseenesest on tõsine ja hirm selle kordumise ees on igal inimesel. Aga kaebuste põhjuseks võib-olla hoopis mõni muu lisandunud terviseprobleem, näiteks vererõhu kõikumine jne.

Soovitaksin perearstiga nõu pidada, võib olla on vajalikud lisauuringuid. Probleemide püsimisel võib perearst suunata Teid ka meie haigla tromboosikabineti vastuvõtule. Küsimus nr 32 Valusalt kirjutada pärast torke on diagnoositud faktor V Leideni mutatsioon. Vasema jala süvaveeni tromboos all sääreosas ca 2 aastat tagasi, sellest ajast peale pidev marevaniga ravi, INR 1,6 doos 12mg.

Viimase kuu jooksul on jalg rohkem turses, tugev kuumav valu kohe, kui hommikul tõusen. Tugisukata üldse olla ei kannata. Jalg on ka ümbermõõdult kogu ulatuses tunduvalt jämedam kui parem jalg. UH doppler reieosast põlveni midagi uut ei leidnud eelmisel nädalal teginsääreosa arst ei vaadanud. Kuidas edasi käituda?

mida saab ravida tsüstiit tsüstiit õendusabi moms ravi

Mis oli põhjus, miks sääre osa ultraheliga ei vaadatud, seda ei oska kommenteerida. Kirjelduse järgi võib küll kahtlustada, et Teil on välja kujunenud nn. Aga kuna kirjeldate, et just viimasel kuul on asi jälle hullemaks läinud, siis oleks ilmselt vajalik ikkagi ultraheli uuring terve jala süvaveenidest.

Mõnikord on vaja trombide lahustamiseks hoida INR kõrgemas vahemikus 3- 3,5. Mõnikord on vajalikud täiendavad uuringud, et korduva tromboosi riskifaktoreid hinnata. Pidage nõu perearstiga, kindlasti suunab ta Teid vajadusel tromboosikabinetti või veresoonte kirurgi konsultatsioonile.

Ärge ainult loobuge tugisukkade kandmisest, nende kasutamine on näidustatud v. Küsimus nr 31 Olen 38 aastane naine. Põdesin aasta tagasi kopsuarteri trombembooliat, mille põhjuseks Leideni mutatsioon ja antibeebipillid. Tarvitan Marevani 7,5mg ja 9mg vahelduvalt ülepäeva. Nädala pärast on mul plaanis Silmakliinikus väike op. Mitu päeva enne op. Loen Teie kirjast, et kopsuarteri valusalt kirjutada pärast torke oli Teil aasta tagasi. Reeglina ravime me kopsuarteri trombembooliat Marevaniga kuus kuud.

Kas olete oma raviarstiga sel teemal rääkinud? Võib-olla on võimalik Marevan ravi lõpetada? Kui muidugi ei ole mingeid erilisi asjaolusid, mis sunnivad ravikuuri pikendama. Aga loomulikult teeb ravi lõpetamise otsuse Teie raviarst! Küsimus nr 30 Tere, tutvusin varem esitatud küsimustele antud vastustega leheküljel allpool, kuid kahjuks pole samasugust küsimust keegi teine varem küsinud.

Käisin oma murega haigla vastuvõtutoas. Mul on üks jalg paistes. Kõndides paistetus suureneb. Valu ei ole, lonkama ei sunni, mingeid surinaid ega kihelemisi ei ole ja midagi muud ei oska kaevata. Tehti analüüsid, öeldi, et mingid dimeerid on ühikut, norm pidavat olema 0,5. Öeldi, et analüüsi valusalt kirjutada pärast torke on liiga väike ja see ei näita midagi, sest jala veresoonte ultraheli on korras. Mis teie arvate minu jala tursest ja probleemist? Mis selle põhjus võiks olla?

Millega saaks seda ravida? Nüüd ma ei teagi, kas oleks mõistlik minna oma perearsti juurde või peaks kiirabi kutsuma? Küsimusi sai mitu aga ehk saate neile vastata. See tähendab, et süvaveeni tromboos lülitati välja ehk Teil ei ole haigust, mille puhul peab kiiresti ravi rakendama.

D-dimeerid on analüüs, mille väärtus on alati tõusnud, kui tegemist on süvaveeni tromboosiga, see on tõsi, kuid D-dimeeride tõus võib olla seotud ka paljude teiste seisundite ja haigustega, see tähendab, et ta ei ole väga spetsiifiline analüüs. Peale süvaveeni tromboosi on veel palju haigusi, mis võivad jala või jalgade turseid põhjustada, näiteks südamepuudulikkus, neeruhaigused, traumad, liigesprobleemid, lümfi äravoolu takistustega seotud haigused jne.

Loomulikult peate pöörduma oma perearsti poole! Kui me kutsume kiirabi asjata, siis ühel päeval võib juhtuda, et kui me tõesti vajame erakorralist abi, võib see abi hiljaks jääda. Küsimus nr 29 Tere!

Mu emal on tehtud jala veenioperatsioon jala pinnal olid enne näha looklevad jämedad veresooned; nüüdki jalad pidevalt tursuvad kuuma ilma ja koormusega. Ka minul näha jalgadel peent veresoontevõrgustikku ja siin-seal ka jämedamaid looklevaid veresooni olen 38 a. Peavalude profülaktikaks võtan aeg-ajalt verd vedeldavat Hjertemagnyli, sest peavalud tulevad mul kergemini, kui veri pakseneb. Kas Hjertemagnyl võiks valusalt kirjutada pärast torke probleeme ennetada või on asi hoopis vastupidine?

Ei ennetuses ega ravis. Kui Teil on tekkinud juba pindmised jala veresoonte laiendid, siis võib abi olla hoopis tugisukkade kandmisest.

Vaadake meie tromboosi leheküljelt patsiendi materjalide rubriigist. Ja kindlasti on oluline liikumine, õigete jalatsite valik ning jalgadele vajalikul hetkel ka puhkuse andmine. Proovige kasutada ka Lioton salvi, kui jalad väsinud ja turses. Küsimus nr 28 Tere! Kas on reaalne, et 16 aastasele tütarlapsele pandi diagnoosiks kopsutroomboos ja öeldi et elada on jäänud 1,5 kuud? Kas on tõesti võimalik, et mingid ravimid või kirurgiline sekkumine ei aita?

Kindlasti pole see reaalne. Kopsuarterite trombemboolia võib tõesti olla ka aastasel tütarlapsel, aga selle haiguse raviks on olemas väga head ravimid. Ja paranetakse sellest haigusest väga hästi. Küsimus nr 27 Kirjutasin Teile Ortopeed määras 10 Zibor süsti ja pärast seda jätkame Marevaniga.

Kas Zibor on ohutum kui Marevan? Millised ravisukad oleksid vajalikud? Vastus Tere!

KKK: mida peaks teadma koroonaviirustest?

Süvaveeni tromboosi ravi alustatakse madalmolekulaarse hepariini ja marevaniga tavaliselt koos, sest Marevani toime ei tule kohe valusalt kirjutada pärast torke tablettide sissevõtmise järel. Kui INR analüüs on terapeutilises vahemikus, s. Kahte nii erinevat ravimit ei ole õige võrrelda, Zibori toime on kiirem ja toimeaeg lühem, oma veritsuse riskid on mõlemal ravimil.

Teie vajate ravisukki, rõhuga mmHg. Tervitades, Küsimus nr 26 Olen Sain süste ja Marevani. Nüüd olen Marevani peal. Kas sellisel juhulkui oli kopsutromboos, on mul üldse lootust võtta ette reisi kasvõi km peale kui vajadus arsti juurde minna? Ka mitte lendamiseks.

Küsimus nr 25 Olen Mul diagnoositi Praegu süstin Zibori. Kas süvaveeni tromboosi raviks ongi ainult ülalmainitu või on ka operatsioon võimalik ja millest lähtudes ravi otsustatakse? Mind vaatas EMO-s läbi ortopeed, kas peaks vaatama ka veresoontekirurg, mõtlen erialaarst? Kas võin jalga südamest kõrgemal hoida ja saunas leili võtta?

Kas pean liikuma võimalikult vähe ja kui, siis kui kaua pean liikuma vähem? Kas nn voodirežiim on vajalik? Olen liikuv inimene ja minu jaoks on lihtsalt voodirežiim üsna talumatu. Kas Ziboriga ravimine on tõhusam ja ohutum kui Marevaniga? Ka mujal maailmas tehakse seda väga valusalt kirjutada pärast torke ja tüsistunud juhtudel. Tavaliselt alustatakse madalmolekulaarset hepariini mille esindaja on ka Zibor ja Marevani koos.

Süstid lõpetatakse, kui Marevani toime on saabunud, s. INR analüüs on ravivahemikus analüüsi vastused jäävad vahemikku Kas Teie või Teie raviarst otsustasite ikkagi kogu ravikuuri teha ainult süstidega? See jääb natuke Teie kirjast arusaamatuks. Ka see on võimalik, kuid tavaliselt ei soovi patsiendid ennast nii pikalt süstida ja ka suurem hinnasoodustus madalmolekulaarse hepariini süstidele on ainult 10 päeva.

Kindlasti käib süvaveeni tromboosi raviskeemi ka tugisukkade kandmine, loodan, et Teid on sellest samuti informeeritud.

Voodirežiim pole kindlasti vajalik, liikumist ei pea piirama, kui turse ja valu on taandunud. Kuni püsib valu ja turse, ei soovitaks ma siiski tugevat koormust ega leili valusalt kirjutada pärast torke. Kui valu või turse muutub pärast liikumist suuremaks, olete ilmselt jalga liialt koormanud. Süvaveeni tromboos on haigus, mis ei vaja tingimata veresoontekirurgi konsultatsiooni ega jälgimist, ravi jälgimisega saab kindlasti hästi hakkama ka perearst. Küsimus 24 Nädala tagasi EMO-s avastatud süvaveeni tromboos, raviks süstid ja Marevan ja jälgimine tromboosi kabinetis.

Eelmisel nädalal oli minu kaebus valus ja paistes vasak säär, mis võttis lonkama, lisaks vasaku jalalaba tuimus surin. Täna öö läbi valutas jalg ka ülevaltpoolt põlve, reis on krambis. Kas see on normaalne selle haiguse juures? Vastus Jalaturse, valu, lihaskrambid ja ka surina- ehk tuimusetunne on tõesti selle haiguse tüüpilised sümptomid. Küsimus 23 Mul on juba paar aastat trombotsüütide arv vereproovis kõrgem normist, ja vahel. Perearst mingit probleemi sellest ei arva olevat, ütleb, et ju see on minu eripära.

Kas peakisn selliste näitudega muretsema või mitte? Jälgige lihtsalt analüüsi dünaamikat aasta järel.

  • Inglise keelset nõustamist osutatakse iga päev kella
  • Alumises reas Imbi Viisma, Urmo Uiboleht.
  • Kui «Unustuse piir»

Küsimus nr 22 Tere, mul avastati aasta tagasi vasakust jalast tromb, olin sellega pikalt haiglas, sain süste, sõin tablette ning jalg valutas pikalt ka pärast kodus. Aasta aega on juba möödas ning ikka vahel pingutades läheb jalg paiste. Aga kuna vaja oleks midagi kehakaaluga ette võtta, otsustasin trenni teha. Olen nüüd juba nädal aega trenni teinud ja alles nüüd hakkab jalg valutama ning on paistes. Küsimus siis selline: kas on olemas ka mingisuguseid treeningkavasid, mida saab teha inimene kellel on olnud tromb?

Või ongi igasugune pingutus nüüd elulõpuni keelatud?

Kahjuks ei saa kunagi rakendada konkreetseid ehk diagnoosipõhiseid treeningukavasid, inimesed on ise väga individuaalsed nii oma füüsilise võimekuse poolest kui ka haiguspildi ja haiguse kulu poolest. Kindlasti on tervitatav, et püüate kehakaalu korrigeerida, sest viimastel aastatel on räägitud palju sellest, et suur kehakaal on iseseisev tromboosi riskifaktor.

Soovitaksin alustada treeningutega siiski tasa ja targu, koormust aeglaselt tõstes. Võite alustada ujumisest, kus kehakaalu mõju on väiksem; teinekord on abi tugisukkade kandmisest, väga oluline on valida sportimiseks õiged jalatsid.

Pärast treeninguid pange jalad natuke kõrgemale puhkeasendisse. Kui jalg läheb rohkem paiste, valige järgmisel korral väiksem koormus jne. Aga valusalt kirjutada pärast torke loobuge treeningutest! Küsimus nr 21 Tere. Olen 47 a naine. Mul on juba 1,7 aastat tromboflebiidi tagajärjel 2 auku.

Iga päev võtan Trombo ASS tableti. Kas mul on neid auke ka võimalik ära ravida, senini küll pole tulemust saanud?

Veresoonte kirurg soovitas vaid Prontosan geeli ja lahusega määrida, aga ei ole tulemust andnud. Siis teinud ravikuuri Troxevasini tablettide ja salviga, siis Trentali tablettidega, aga ehk on abiks Marevani tablett? Tegin just mõned päevad vereproovi ja kõik näitajad olid korras. Palun head nõu.

Minul tekib kohe rida küsimusi juurde. Kas Teil on olnud korduvad süvaveeni tromboosi episoodid?