Ravimid kui tsüstiitide ülevaated.

Pärast ravi lõppu tuleb uriinikultuuri korrata, et kontrollida, kas haigus on paranenud.. Lisaks tuleb järgida lapse reklaamis osalemisele seatud nõudeid reklaamiseaduse § 9. Kursust saab korrata 10 päeva pärast. Streptotsiid on ette nähtud suu kaudu, seda tuleb võtta korda päevas. Muud ravimid ja Nitrofurantoin Nycomed Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Kas selline teguviis on kooskõlas ravimiseadusega?

Nitrofurantoin Nycomed-i kasutatakse nitrofurantoiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud kuseteede infektsioonide ravis.

Muud ravimid ja Nitrofurantoin Nycomed Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Nitrofurantoiin vähendab nalidikshappe, norfloksatsiini ja pipemiidhappe toimet ravimid, mida kasutatakse kuseteede infektsioonide raviks.

Ravimi omaduste kokkuvõte

Uriini glükoosisisalduse määramiseks kasutatavad Benedict'i ja Fehling'i lahused võivad teadmata mehhanismi kaudu põhjustada valepositiivseid reaktsioone. Nitrofurantoin Nycomed koos toidu ja ravimid kui tsüstiitide ülevaated Ravimit tuleb soovitatavalt võtta koos söögi või piimaga.

Rasedus, imetamine ja viljakus Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Nitrofurantoiin on vastunäidustatud raseduse lõpus Üldiselt võib nitrofurantoiin-ravi ajal last imetada, kuid ettevaatlik tuleb olla juhul, kui imikul on glükoos fosfaadidehüdrogenaasi defitsiit, kuna rinnapiimas on leitud vähesel hulgal nitrofurantoiini jälgi.

TOP 7 parimat ravimit naiste põiepõletiku vastu

Eriline ettevaatus on vajalik alla 3 kuu vanuste imikute rinnaga toitmisel. Autojuhtimine ja masinatega töötamine Ravim ei oma toimet autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele.

ravimid kui tsüstiitide ülevaated

Nitrofurantoin Nycomed sisaldab laktoosi Nitrofurantoin Nycomed sisaldab abiainena laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

 • Fütolüsiin - kasutusjuhised, analoogid, ülevaated, hind - Püelonefriit June
 • Mida juua tsüstiidi esimestel sümptomitel
 • Kuseteede tsüstiidi põletik
 • Valu sümptomid urineerimisel urineerides uriinis
 • Muddy uriini pärast sooda
 • Valu urineerimise lõpus ja ebameeldiv uriini lõhna
 • Üldsusele suunatud ravimireklaam 1.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Tavaline annus täiskasvanule ja üle aastasele lapsele on 1 tablett 50 mg Vajadusel võib arst annuse suurendada kuni 2 tabletini mg Suuri annuseid võib manustada ainult neerude normaalse talitluse korral ja mitte kauem kui 10 päeva. Neerutalitluse häirete korral tuleb kasutatavat annust vähendada.

Kuna nitrofurantoiin metaboliseerub maksas, siis peavad maksapuudulikkusega patsiendid kasutama väiksemat annust.

Väljalaskevormid

Nitrofurantoiini tuleb ettevaatusega kasutada eakatel, kellel võib esineda ealine neerufunktsiooni langus. Kuseteede põletike pikaajaliseks profülaktikaks võib täiskasvanule määrata 1 tableti 50 mg vahetult enne magamaminekut. Üldiselt ei ole Nitrofurantoin Nycomed-i soovitatav kasutada alla 25 kg laste ravimiseks. Kui see on mingil põhjusel siiski näidustatud, tuleb täpselt järgida arsti juhiseid.

Kui te võtate Nitrofurantoin Nycomed-i rohkem kui ette nähtud Üleannustamisest ei ole teatatud.

Sa oled siin

Spetsiifiline vastumürk puudub, kuid vajalik on suures koguses vedeliku tarbimine, et tagada ravimi eritumine uriiniga. Soovitatav on oksendamise esilekutsumine. Nitrofurantoiin on dialüüsitav.

 1. Vastunäidustused Kõrvalmõjud Kõrvaltoimed Fitolüsiini suhtes on haruldased.
 2. 1. märtsist saavad pereõed retsepti väljakirjutamise õiguse | Terviseamet
 3. Meditsiin tsüstiidi üks rakendus
 4. Kui tsüstiit kütteseade
 5. Kui kergendada valu tsüstiit
 6. Vere uriinis millistes haigustes

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Võimalikud kõrvaltoimed Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõige sagedamini esinevad seedetrakti häired.

Fütolüsiini ravim

Sageli esinevad kõrvaltoimed rohkem kui 1-l kasutajal st : iiveldus, oksendamine, isutus, kõhulahtisus, nahalööve. Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed rohkem kui 1-l kasutajal st : peavalu, unisus, peapööritus, uimasus, nüstagm silmatõmblusdüspnoe õhupuudustunneräginad kopsus, köha, uriini värvuse muutus pruun või tumekollane.

Harva esinevad kõrvaltoimed rohkem kui 1-l kasutajal st : äge kopsukahjustus, mis võib hõlmata nii kopsupõletikku, turset kui ka verejooksu, hepatiit maksapõletikmaksanekroos kärbusmaksafunktsiooni näitajate tõus, maksatsirroos maksa sidekoestumine.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed vähem kui 1-l kasutajal st : erinevad verepildi muutused, ülitundlikkusreaktsioonid kaasaarvatud anafülaksiasüsteemne erütematoosne luupus, ravimpalavik, ülitundlikkusreaktsioonidega kaasneb sageli kopsukahjustus, kehatemperatuuri tõus, raske ja mõnikord pöördumatu perifeerne neuropaatia käte ja jalgade tundehäired, kuumatunne, motoorikahäired ja lihasatroofiahealoomuline koljusisene vererõhu tõus, silma lateraalse sirglihase halvatus, näonärvi halvatus, BOOP oblitereeriva bronhioliidi vorm, millega kaasneb kopsukoe armistuminekopsu sidekoestumine, kõhunäärmepõletik, kõrvasüljenäärmepõletik, mööduv kiilaspäisus, äge interstitsiaalne ravimid kui tsüstiitide ülevaated neerupõletikkristalluuria kristallide leidumine uriinis.

NITROFURANTOIN NYCOMED - 50mg 20TK | Ravimid | Üle ravimi tutvustuse - amautorent.ee

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Hoida temperatuuril kuni 25°C.

ravimid kui tsüstiitide ülevaated

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud ravimid kui tsüstiitide ülevaated. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka.

ravimid kui tsüstiitide ülevaated

Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Ravimireklaam | Ravimiamet

Pakendi sisu ja muu teave Mida Nitrofurantoin Nycomed sisaldab - Toimeaine on nitrofurantoiin. Üks tablett sisaldab 50 mg nitrofurantoiini.

Kuidas Nitrofurantoin Nycomed välja näeb ja pakendi sisu Kahvatu-kollane tablett poolitusjoonega. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.